Kommunerna (skolor)

Fotografi på en innegård i ett bostadsområde

Det skiljer sig stort mellan kommunerna hur mycket resurser man lägger på språkklasser. Varje kommun avgör själva om de vill ordna språkklasser eller inte. Dessutom kan det förändras över tid, beroende på hur behovet ser ut från år till år.

Här är några skolor (förskolor, grundskolor samt gymnasium) vi känner till som har språkklasser i dagsläget.

OBS! Informationen kan ändras över tid! För aktuell information i specifik kommun, är det bästa att ta kontakt med den kommunen.

Gotland

Tjelvarskolan (F – 3)

https://www.gotland.se/tjelvarskolan

Solbergaskolan (4 – 9)

https://www.gotland.se/107493

Göteborg

Kannebäcksskolan, Göteborg

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Kannebacksskolan?uri=gbglnk%3A2015624112114565

Halmstad

Avdelning Gullvivan Klackerups förskola

https://www.halmstad.se/barnutbildning/forskola/kommunalaforskolor/klackerupsforskola/omklackerupsforskola/avdelninggullvivanklackerupsforskola.4374.html

Helsingborg

Wieselgrensskolan (F – 9) (Språkspåret)

https://wieselgrensskolan.helsingborg.se/sa-arbetar-vi/spraksparet/

Hässleholm

Språkförskolan

https://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/forskolor/sprakforskolan.html

Jönköping

Kålgårdsskolan (F – 6)

https://www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskola/grundskolorao/kalgardsskolan.4.74fef9ab15548f0b8001587.html

Ljungarumsskolan (7 – 9)

https://www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskola/grundskolorao/ljungarumsskolan79.4.74fef9ab15548f0b800100d.html

Linköping

Tanneforsskolan, Linköping

https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/ostra-skolomradet/tanneforsskolan/sarskilda_undervisningsgrupper/

Malmö

Kommunikationsskolan, Malmö

https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Grundskola/Grundskolor/Kommunikationsskolan.html

Stockholms stad

Brageskolan, Stockholm

https://www.sollentuna.se/uweb/brageskolan/vara-verksamheter/brageskolan/

Eriksdalsskolan, Stockholm

https://eriksdalsskolan.stockholm.se/

Värmdö

Torshälls förskola

https://www.varmdo.se/forskolwebbar/torshallsforskola.4.4d96bb911724b1e0f062683e.html

Hemmestaskolan

https://www.varmdo.se/skolwebbar/hemmestaskolan.4.2644e66d1572c650b95a5360.html

Växjö

Pär Lagerkvistskolan (F – 4)

https://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/skola-6-16-ar/grundskolor/skolor-l-q/par-lagerkvistskolan/nyheter-par-lagerkvistskolan/arkiv/2018-11-09-information-om-spraksparet-pa-par-lagerkvistskolan.html

Språkförskola

https://vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/lattlasta-sidor/skola-for-barn-och-vuxna/barnomsorg/sprakforskola.html

Umeå

Hällsboskolan

https://www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/hallsboskolan-umea/

Uppsala

Pilskolan, Uppsala

https://pilskolan.uppsala.se/

Örebro

Riksgymnasiet för elever med språkstörning

https://www.spsm.se/skolalternativ/efter-specialskolan/riksgymnasium-for-elever-som-ar-dova-har-en-horselnedsattning-ar-dovblinda-eller-har-en-grav-sprakstorning/