Årsmöte 2024 lokalförening UMS i Stockholm

Möte med lokalföreningen UMS i Stockholm. Man ser ett antal ungdomar runt ett bord och en person som visar en presentation

Lokalföreningen i Stockholm har sitt årsmöte tisdagen 13 februari. Välkommen med!

Du som är medlem i UMS och bor eller pluggar i eller nära Stockholm är välkommen att vara med på årsmötet!

När? 13/2 klockan 17.00

Var? Olof Palmes gata 11

Vad ska vi göra? 
På årsmötet pratar vi om vad föreningen har gjort under 2023.
Vi pratar om vad vi planerar för 2024.
Vi röstar om vilka som ska vara med i föreningens styrelse.

Efter årsmötet går vi till John Scott's på Kungsgatan och spelar Shuffleboard. Sen äter vi tillsammans

Anmäl dig senast 6/2 till ums@dhb.se eller med SMS till 073-335 98 80

Har du frågor du vill ta upp på årsmötet (motion)?

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? 

Mejla till ums@dhb.se eller ring Jenny på 073-335 98 80


Här finns papper om det vi ska prata om på mötet (årsmöteshandlingar):

Dagordning - schema för mötet

Verksamhetsberättelse - handlar om vad föreningen har gjort under året

Ekonomirapport - handlar om vad aktiviteterna har kostat under året och hur mycket pengar föreningen har för 2024

Verksamhetsplan - handlar om vad föreningen ska göra under 2024

Förslag till styrelse - vilka personer föreslås vara med i styrelsen 2024