Lokalföreningar

Lokalförening som jobbar med nya hemsidan på Funkas kontor

Eftersom UMS är ett nytt ungdomsförbund saknar UMS i dagsläget lokalföreningar.

Om du som medlem skulle vara intresserad av att starta en lokalförening där du bor kan du ta kontakt med oss på antligen@dhb.se så försöker vi hjälpa dig så gott vi kan.

Kravet för att bilda en lokalförening är att det måste finnas minst tre styrelseledamöter. Sedan kan UMS riksstyrelse hjälpa er med att starta igång er lokalförening!