Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Specialpedagogiska skolmyndighetens logotyp

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en statlig myndighet som ger specialpedagogiskt stöd till skolor i Sverige. De ansvarar också för utbildningen i specialskolan. SPSM får sitt uppdrag av den svenska regeringen.

Följande nationella skolor under SPSM riktar sig till elever med språkstörning.

Nationella SPSM-skolor

Hällsboskolan, Kungsholmen

https://www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/hallsboskolan-kungsholmen/

Hällsboskolan, Mälarhöjden

https://www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/hallsboskolan-malarhojden/

Hällsboskolan, Umeå

https://www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/hallsboskolan-umea/

Dessa skolor erbjuder en anpassad skolgång för elever med grav språkstörning.

Vill du läsa mer om Hällsboskolorna kan du göra det här:

https://www.spsm.se/skolalternativ/specialskolans-malgrupper/for-elever-med-grav-sprakstorning/

Fråga en rådgivare

Om man har en fråga eller behöver råd om specialpedagogik kan man ta kontakt med en av SPSM:s rådgivare. Då kan man söka bland publicerade svar, ringa eller skicka sin fråga via deras webbformulär.

Rådgivningsfunktionen är främst för lärare och vårdnadshavare, men vem som helst kan ställa skolrelaterade frågor där.

Klicka på länken nedan för att komma på till SPSM:s rådgivare.

Fråga en rådgivare

https://www.spsm.se/fragaenradgivare

SPSM:s hemsida

https://www.spsm.se/