Högre utbildning (högskola och universitet)

Albert sitter och läser en bok i skolmiljö

Alla högskolor och universitet har en skyldighet att erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning på sina skolor. Skolorna har utsedda kontaktpersoner och samordnare som hjälper elever med funktionsnedsättning. Målet är alltid att du som elev ska få bästa möjliga chans att klara studierna. Lösningarna ser olika ut för olika individer. Därför är vårt råd att du tar kontakt med samordnaren på ditt universitet eller din högskola för att se hur du kan få bästa möjliga hjälp.

Kom ihåg att universiteten och högskolorna är skyldiga enligt lag att erbjuda dig med funktionshinder hjälp och stöttning att klara av dina studier!

Studera med funktionsnedsättning (Universitets- och högskolerådet)

https://www.studera.nu/livet-som-student/funktionsnedsattning/studera-med-funktionsnedsattning/