Skolverket

Skolverkets logotyp

Skolverket är en statlig myndighet som bestämmer hur utbildningen i Sverige ska gå till och bedömas. De får sitt uppdrag av den svenska regeringen.

Vill du läsa mer om Skolverket och deras arbete kan du göra det här:
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/det-har-gor-skolverket