Årsmöte 2024 lokalföreningen UMS i Västmanland

årmötesdeltagare runt ett hästskoformat bord

Välkommen till årsmöte för UMS i Västmanland!

Du som är medlem i UMS och bor Västmanlands län är välkommen att vara med på årsmötet!

När? lördag 16/3 klockan 13.00

Var? Steam hotell i Västerås

Vad ska vi göra? 
På årsmötet pratar vi om vad föreningen har gjort under 2023.
Vi pratar om vad vi planerar för 2024.
Vi röstar om vilka som ska vara med i föreningens styrelse.

Efter årsmötet går vi till äventyrsbadet Kokpunkten. Föreningen bjuder på entré och fika.

Anmäl dig senast 9/3 till ums@dhb.se eller med SMS till 073-335 98 81

Har du frågor du vill ta upp på årsmötet (motion)? Mejla till ums@dhb.se 


Här finns papper om det vi ska prata om på mötet (årsmöteshandlingar):

Dagordning - schema för mötet

Verksamhetsberättelse - handlar om vad föreningen har gjort under året

Ekonomirapport - handlar om vad aktiviteterna har kostat under året och hur mycket pengar föreningen har för 2024

Verksamhetsplan - handlar om vad föreningen ska göra under 2024

Förslag till styrelse - vilka personer föreslås vara med i styrelsen 2024