Vad beror språkstörning på?

Det finns inslag av ärftlighet i språkstörning, även om det inte stämmer för alla. Många personer med språkstörning har syskon, föräldrar eller andra släktingar med liknande svårigheter. Det finns studier som har visat att ju större språkliga svårigheter ett barn har, desto högre är graden av ärftligheten.

I senare forskning har man kunnat kartlägga flera gener som associeras till språkstörning. Forskningen har också visat att dessa gener kan kopplas till andra diagnoser som dyslexi, ADHD och autism. Om ett barn har fått begränsad språklig stimulans under sin uppväxt kan språkutvecklingen vara försenad, men det är aldrig en orsak till språkstörning.