Grammatisk språkstörning

En grammatisk språkstörning innebär att man har svårigheter att förstå eller uttala grammatiska konstruktioner. Det kan handla om att bygga meningar, ordböjningar eller använda fel ordföljd.