Pragmatisk språkstörning

Pragmatik innebär svårigheter att använda språket i samspel med andra människor. Det handlar om hur man använder, tolkar och förstår språket. Det kan visa sig som svårigheter att anpassa språket på rätt sätt i samtalet. Eller att förstå skämt och ironi.