Auditiva perceptionsstörningar

Personer som har grav språkstörning har ofta begränsat hörselminne eller avvikande tolkningsförmåga av hörselintryck, så kallade auditiva perceptionssvårigheter. Auditiva perceptionssvårigheter kan leda till att man inte uppmärksammar små men betydelsefulla skillnader i talet. Det är därför vanligt att fel ord uppfattas trots att hörseln är normal, t ex bil – pil, terapi – pyramid, eller paket – raket. Ibland kan vissa små delar av ord falla bort, vilket gör att man måste lägga ihop det man tror att man hörde, och det kan då lätt bli missförstånd.

Man kan även vara känslig för hörselintryck och reagerar starkt på ljud som andra klarar att filtrera bort, men som är svårt om man har en grav språkstörning. Det kan vara en klocka som tickar eller en fläkt som surrar. För många kan det vara svårt att hålla fokus och man kanske behöver hjälp med att den som talar säger att ”nu talar jag till dig”, eller att den som talar fysiskt lägga handen på axeln på personen med språkstörning, som en signal.