Fonologisk språkstörning

Att ha en fonologisk språkstörning innebär att man har svårigheter med språkets ljudsystem. Det innebär att man har svårt att uttala och uppfatta vissa ljud i ett visst ord. Till exempel kan Stockholm bli Skottholm. Även intonationen kan påverkas. Intonation handlar om hur man uppfattar tonhöjd och betoning i tal.