Arbetsmetoder

Tydliga arbetsuppgifter

Skapa tydliga arbetsuppgifter där du uttrycker krav och förväntningar på den anställde. Då vet både arbetsgivare och arbetstagare vad som förväntas av varandra.

Ett tips är att dela upp arbetsuppgifter.

Våga ge tid

Var flexibel med tiden. Vissa arbetsuppgifter tar längre tid, men oftast blir de också mer genomarbetade om du som arbetsgivare har tålamod. En del som har språkstörning kan ha utmaningar med tidsuppfattningen. Genom att skapa tydlighet ger du den anställde fler chanser att lyckas.

Börja smått, och stäm av ofta

Börja smått och lägg på fler uppgifter lite i taget. Går det för fort, för långsamt eller är det lagom? Det är viktigt att kontinuerligt stämma av med den anställde för att undvika missförstånd.

Utgå från den anställde

Utgå från den anställde. Ställ frågor som ”hur tycker du att det fungerar?” och ”Mår du bra på arbetsplatsen?” En del kan ha svårt att själva lyfta vad som är problematiskt, och då är det viktigt att du som arbetsgivare kan se vad den anställde behöver.