Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM:s) Studiepaket Språkstörning

Om du arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande med språkstörning finns ett innehållsrikt studiepaket om just språkstörning som Specialpedagogiska

Skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram:

https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/  

Där kan du läsa mer för din egen och andras kompetensutveckling inom språkstörning. Studiepaketet fokuserar på:

  • Förskolan
  • Grundskolan
  • Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Varje kategori har sex moment med olika mål. För varje moment ska man också träffas och samtalas i grupp om språkstörningens olika delar. Titta gärna närmare på materialet om du behöver kompetensutveckling inom språkstörning.

FRÅGA EN RÅDGIVARE 

Om man har en fråga eller behöver råd om specialpedagogik kan man ta kontakt med en av SPSM:s rådgivare. Då kan man söka bland publicerade svar, ringa eller skicka sin fråga via deras webbformulär.

Rådgivningsfunktionen är främst för lärare och vårdnadshavare, men vem som helst kan ställa skolrelaterade frågor där.

Klicka på länken nedan för att komma på till SPSM:s rådgivare.

Fråga en rådgivare

https://www.spsm.se/fragaenradgivare 

SPSM:s hemsida

https://www.spsm.se