Arbetsmetoder

Visualisera information med hjälp av bilder och filmer.

Alla är olika men visuellt stöd av olika slag brukar underlätta för elever med språkstörning att ta till sig det man som lärare vill lära ut. En väl vald bild som komplement till en text kan underlätta för eleven att förstå textens innehåll.

Ett annat tips är att ritprata, det vill säga att du samtidigt som du pratar med eleven illustrerar med enkla teckningar vad du vill ha sagt. Med illustrerande bilder kan eleven enklare ta till sig det du vill ha sagt.

Repetera

Har man språkstörning är det svårare att minnas saker man lärt sig. Därför är repetition av yttersta vikt för att säkerställa att eleven faktiskt lär sig det du som lärare vill lära ut. Många med språkstörning behöver repetera ny information och kunskap många gånger för att lägga den nya kunskapen på minnet.
Ett exempel är att matematiktabellerna kommer kräva fler repetitionstillfällen innan man kan gå vidare till nästa steg. Repetitionen kräver också att man som lärare kan arbeta varierat med samma fråga eller ämne.
Kan man förmedla kunskapen skriftligt, genom film eller bilder eller genom olika utflykter eller möten med personer som jobbar aktivt med frågan? Variationen ger elever med språkstörning större chans att ta till sig kunskapen på ett bra sätt.

Ordförrådet

Grunden till en bra språkutveckling, oavsett om man har språkstörning eller inte, är att bygga upp ett bra ordförråd. Som lärare behöver man ge eleverna en chans att arbeta med orden, och då behövs en bredd såväl som ett djup.
Ett tips är att experimentera med orden. Vad finns det för synonymer, antonymer, hur uttalas ordet, hur kan man böja ordet osv. Jobba också med orden muntligt, skriftligt och illustrativt för att skapa variation och bredd.