För att få hjälp

Det är regionerna som har ansvar för vården i Sverige. Inom vården jobbar till exempel logopeder som kan utreda om personer har språkstörning eller inte.

Det skiljer sig från region till region hur man går tillväga om du som förälder misstänker att ditt barn har språkstörning. Beroende på vilken region du bor i kan det finnas olika remissregler som kan vara bra att känna till.

Bra information brukar finnas på 1177 Vårdguiden där man kan utifrån sin region kan läsa mer om språkstörning.


Vårdguiden: www.1177.se 
Vårdguiden remissregler: https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/remiss/