Teckenstöd

Här hittar du tips för teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Teckenspråk och TAKK:

Svenskt teckenspråkslexikon
App Store
Pris: Gratis
Läs mer på: https://apps.apple.com/se/app/svenskt-teckensprakslexikon/id513047875

Teckenspråkslexikon
Google Play
Pris: Gratis
Läs mer på: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.rab.tsplex&hl=en_US

TAKK
App Store
Pris: Betalapp
Läs mer på: https://apps.apple.com/se/app/takk/id1556666435

TAKK
Google Play
Pris: Betalapp
Läs mer på: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arifiq.takk