Inlästa böcker och läromedel

Ljud- och e-böcker finns idag på de flesta bibliotek och bokhandlar. Det går även att ta del av tidningar och talböcker här:

Legimus
Myndigheten för tillgänglig medier (MTM) har talböcker och taltidningar.
App Store och Google Play
Pris: Gratis
Läs mer på: https://www.legimus.se/appenlegimus

ILT
Inläsningstjänst för läromedel
Läs mer på: https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/inlasta-laromedel-lattlast/