Fler tips

Synonymer
Sök på ord du inte kan och ser vilka ord som har likande betydelse.
Länk: https://www.synonymer.se/

 

ScreenRuler, en del av ClaroRead Plus
Hjälper dig att har fokus på den delen av texten som du läser.
Videoklipp: https://youtu.be/coF1zUaK_Os 
Läs mer på: https://svensktalteknologi.se/produkt/screenruler/ 


Gustavas ordböcker
Ordbok med tal på svenska och på engelska.
Pris: Betalprogram
Videoklipp: https://youtu.be/RS45c95aXJs
Läs mer på: https://svensktalteknologi.se/produkt/gustavas-ordbocker/ 

 

Teletal
Teletal är en tjänst som ger stöd och hjälp i telefonsamtal. Telestöd ges via Post- och Telestyrelsen (PTS).
Videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=XO1xZG0P7vI
Läs mer på: https://teletal.se/sv/startsida/

 

Echo Smartpen + Block
Smartpennan låter dig skriva anteckningar samtidigt som den spelar in det som sägs på mötet eller lektionen.
Pris: Inköpspris
Läs mer på: https://svensktalteknologi.se/produkt/echo-smartpen/

 

Läspenna eller scannerpenna
Scannar in en text och läser upp texten. Kan även översätta.