Bildstöd

Förstärkande bilder kan göra det lättare att ta till sig av ett budskap. Här finns bra bildbanker för bildstöd:

Bildstöd
Pris: Gratis.
Läs mer på: http://bildstod.se/

Bildstöd vid föreningsverksamhet
Pris: Gratis
Läs mer på: https://dhb.se/bildstod/