Logo

Använd gärna vår loga i samband med publicering av material som berör oss.

Logo med förkortning: UMS
Logo med text: Unga med språkstörning

Vill du ha andra pressbilder eller logo för tryck, kontakta oss på antligen@dhb.se